O ČOM TO JE?

Kampaň Balaton Sound’s Safety First je dobrovoľnícky program, ktorý odštartoval v r. 2018. Pre veľký úspech, sme sa rozhodli pokračovať a spravili sme z nej stálu súčasť festivalu. Cieľom programu je minimalizovať zranenia, zvýšiť bezpečnosť a technické podmienky na festivale, prostredníctvom komunikačnej kampane počas jeho prípravy, cez video tutorialy, prítomnosťou na festivale a radami od uznávaných profesionálov .

AKO TO FUNGUJE?

V tomto programe, budeme pracovat s tímom 100 medzinárodných a maďarských dobrovolníkov, ktorí podstúpia 3 dňový kurz pred festivalom.

Existujú dva druhy dobrovoľníkov: tí, ktorí pracujú v pároch na troch Safety First stanoviskách na festivale a ďalší, ktorí hliadkujú a monitorujú priestor, ktorý spája každý z týchto troch bodov. Hlavnou náplňou dobrovoľníkov je byť "tretím okom" zdravotného, technického a bezpečnostného personálu na festivale, ktorí pomáhajú svojou prácou a činnosťou, aby bol festival natoľko bezpečný ako sa len dá.

Dobrovoľníci pracujú v 6 hodinových smenách, poskytujúcich permanentú účasť na festivale počas celého jeho konania.

MEDZINÁRODNÉ UZNANIE
2020

Sme hrdí na to, že program Balaton Sound Safety First vyhral cenu The Health and Safety Innovation Award na European Festival Awards (EFA) 2020. Za to musíme v absolútnej miere poďakovať našim dobrovoľníkom, bez ktorých by sme to neboli schopní dosiahnuť!