sk >

Skôr ako nás kontaktuješ, pozri si na na našej web stránke festivalového sprievodcu. B
Tým, že tak urobíš pomôžeš znížiť množstvo emailov a  zároveň zvýšiš predpoklad, že budú zodpovedané otážky, ktoré sa na stránke nenachádzajú.
Festivalový sprievodca
Nenašiel si odpoveď?
V tom prípade, sme tu vždy pre teba na nasledujúcej emailovej adrese:

pre všeobecné otázky o vstupenkách, ubytovaní, programe, službách, cestovaní atď.

pre špecifické/technické požiadavky ohľadom vstupeniek, alebo nášho webshopu

pre ponuky na spoluprácu, alebo iné požiadavky

Ak máš otázky týkajúce sa novinárskej práce/PR choď na Press area